เทคนิคและวิศวกรรม

ควบคุมระบบ

   เป็นผู้ควบคุมระบบผลิตน้ำประปา เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำของภาคอุตสาหกรรม  โดยเฉพาะ  สวนอุตสาหกรรม  เครือสหพัฒน์  ทั้ง  3  สาขา  และ นิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ 

♦ ระบบผลิตน้ำอ่อน และ น้ำประปา
ระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
♦ บริการดูแลระบบบำบัด

 

ออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งระบบ

  ด้วยประสบการณ์งานออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำประปา
และระบบสุขาภิบาล  ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้างาน อุตสาหกรรม โดยใช้ความรู้ความสามารถแลประสบการณ์งานที่ทันสมัย และเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน

         บริการด้าน Start up และ Operate ระบบบำบัดน้ำเสีย, บริการงานสอบเทียบเครื่องมือวัดชนิดต่างๆ โดยมีการดูแลอุปกรณ์ในระบบบำบัดประจำเดือนหรือประจำปี เพื่อตรวจสภาพของอุปกรณ์ในระบบบำบัดว่าสามารถทำงานได้ตามปกติหรือไม่ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของโอกาสการเกิดอุปกรณ์เสียหาย