โอโซนและวัสดุดูดซับน้ำมัน

ทำความรู้จักโอโซน

         โอโซน (Ozone) คือโมเลกุลของออกซิเจน 3 อะตอม ที่เกิดจากการแตกตัวของออกซิเจน (O2) ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในอากาศ โดยมีแสงอัลตราไวโอเลต (UV) เป็นตัวกระตุ้น เรียกอีกอย่างว่า “ออกซิเจนที่มีพลัง (Active Oxygen)”

โอโซน น้ำ

         ออกแบบและติดตั้งระบบโอโซน เพื่อการควบคุมมลพิษ และ นำโอโซนมาประยุกต์ใช้ล้างผัก ผลไม้ และอาหารสด

วัสดุดูดซับน้ำมัน

         ZUMOiL เป็นนวัตกรรมวัสดุดูดซับน้ำมันประสิทธิภาพสูง สามารถดูดซับสารเคมีในกลุ่มไฮโดรคาร์บอน เหมาะสำหรับทำความสะอาดและกำจัดน้ำมันที่หกรั่วไหลและสารไฮโดรคาร์บอนทั้งบนบกและในน้ำ ใช้ทำความสะอาดคราบน้ำมันบนเครื่องจักร พื้นโรงงาน รวมถึงดูดซับน้ำมันที่ปนเปื้อนในน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

        บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด มีกลุ่มลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการอบโอโซนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน